منطق صوري به چه جهت باين نام موسوم گشته است ؟

0

منطق صوري به چه جهت باين نام موسوم گشته است ؟ نظر به اين كه در منطق از صورت و شكل قضايا بحث مي كند و كيفيت آنها را به گونه اي كه به استنتاج صحيح منجر شود بيان مي
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=منطق صوري به چه جهت باين نام موسوم گشته است
؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.