ايدئولوژي به چه معني است ؟

0

ايدئولوژي به چه معني است ؟ ايدئولوژي از نظر ساخت لغوي واژه اي است مركب از دو جزء « ايده » و « لوژي » كه ايده به معني انديشه ، تصور ، عقيده ، نظر ، آگاهي و .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=ايدئولوژي به چه معني است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.