اختلاف فلسفي فيلسوفان از كدام سرچشمه آب مي خورد ؟

0

اختلاف فلسفي فيلسوفان از كدام سرچشمه آب مي خورد ؟ اختلاف در اثر توجه نداشتن به شرايط مقدمات قياس است وقتي در مورد مقدمات دقت لازم اعمال نشد طبعاً عقيم مي شود و توجه كردن و دقت در ترتيب مقدمات
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اختلاف فلسفي فيلسوفان از كدام سرچشمه آب مي
خورد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.