آيا مجرد ، مكان مجرد نمي خواهد ؟

0

آيا مجرد ، مكان مجرد نمي خواهد ؟ مكان ويژگيهاي ماده است . و مكان آن فضايي است كه يك جسم اشغال مي كند . يك حقيقت مجرد داراي ابعاد نيست تا نياز به اشغال فضايي داشته باشد . بنابراين
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا مجرد ، مكان مجرد نمي خواهد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.