آيا هر موجودي از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت است ؟

0

آيا هر موجودي از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت است ؟ هر موجودي از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت است و مناط احتياج عبارت است از امكان نه اصل وجود زيرا خداوند كه وجودش
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا هر موجودي از آن جهت كه ممكن است محتاج
به علت است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.