فرق ثبوت و اثبات چيست ؟

0

فرق ثبوت و اثبات چيست ؟ بحث ثبوتي بحثي است كه واقع را ارزيابي مي كنند و امكان و عدم امكان آن را تحليل نمايند و بحث اثباتي اين است كه درباره دليل بر وجود آن بحث كنند .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=فرق ثبوت و اثبات چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.