فصل حقيقي و منطقي چيست ؟

0

فصل حقيقي و منطقي چيست ؟ فصل منطقي كلي اي است كه نوع را از ساير امور مشتركه او در جنس ممتاز و جدا مي سازد مانند ناطق كه انسان را از تمام انواع مشترك با انسان در حيوانيّت جدا
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=فصل حقيقي و منطقي چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.