چند نوع كلي داريم ؟

0

چند نوع كلي داريم ؟ كلي داراي اقسام مختلفي است در يك تقسيم كلي پنج قسم است نوع و جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص كه به كليات خمس معروف مي باشند و در يك تقسيم كلي
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=چند نوع كلي داريم ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.