علت اعدادي و ايحادي را توضيح دهيد ؟

0

علت اعدادي و ايحادي را توضيح دهيد ؟ علّت بر دو قسم است علت اعدادي و علت ايحادي . علت اعدادي به چيزي گفته مي شود كه زمينه را براي پذيرش اثر از فاعل فراهم مي كند مانند خشك بودن
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=علت اعدادي و ايحادي را توضيح دهيد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.