حركت از نظر فلسفي چيست ؟ و حركت جوهري كدام است ؟

0

حركت از نظر فلسفي چيست ؟ و حركت جوهري كدام است ؟ حركت از نظر محققين فلاسفه دگرگوني تدريجي است و حركت داراي اقسامي است روشن ترين گونه و حركت كه همه با آن آشنايي دارند حركت مكاني است كه
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حركت از نظر فلسفي چيست ؟ و حركت جوهري كدام
است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.