ممكن الوجود را كه واجب الوجود ايجاد كرده آيا از عدم به وجود آورده يا

0

ممكن الوجود را كه واجب الوجود ايجاد كرده آيا از عدم به وجود آورده يا از غير عدم ؟ ممكن الوجود از عدم بوجود آمده ولي نه به اين معني كه عدم ماده و عنصر براي وجود وي بوده است
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=ممكن الوجود را كه واجب الوجود ايجاد كرده
آيا از عدم به وجود آورده يا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.