اگر بايد موجودي قائم به ذات باشد چرا اين موجود طبيعت نباشد ؟

0

اگر بايد موجودي قائم به ذات باشد چرا اين موجود طبيعت نباشد ؟ زيرا طبيعت داراي اجزاء است و هر مركبي اجزايش نيازمند است و موجودي كه نيازمند باشد نمي تواند قائم به ذات باشد . به علاوه طبيعت سابقه
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر بايد موجودي قائم به ذات باشد چرا اين
موجود طبيعت نباشد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.