دليل بر حدوث عالم چيست ؟

0

دليل بر حدوث عالم چيست ؟ حدوث در لغت به معناي پديد آمدن و واقع شدن امر تازه ، و در اصطلاح وجود بعد از عدم است ، جهان متشكل از موجوداتي است كه هر كدام محدوديت وجودي دارند و
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=دليل بر حدوث عالم چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.