مناط نياز معلول به علت چيست ؟

0

مناط نياز معلول به علت چيست ؟ يكي از مسائلي كه در فلسفه به ثبوت رسيده اين است كه مناط نياز معلول به علت ، امكان است نه حدوث ، توضيح اين كه وقتي ما مي بينيم موجودي نبوده بعد
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=مناط نياز معلول به علت چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.