آيا رياضت هايي كه در برخي اديان است مورد تأييد اسلام است ؟

0

آيا رياضت هايي كه در برخي اديان است مورد تأييد اسلام است ؟ در اسلام رياضتهايي كه در برخي از اديان است نداريم رياضت حقيقي اين است كه حرام خدا ترك كنيم و به واجبات عمل نماييم و از مكروهات
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا رياضت هايي كه در برخي اديان است مورد
تأييد اسلام است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.