اين كه گفته شده هر چيزي كه قابل اندازه گيري با مقياسهاي زماني باشد

0

اين كه گفته شده هر چيزي كه قابل اندازه گيري با مقياسهاي زماني باشد نحوه وجودش تدريجي و ذاتاً داراي حركت است به چه معني است ؟ موجودات زماني يعني موجوداتي كه در ظرف زمان حادث مي شوند . قابل
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اين كه گفته شده هر چيزي كه قابل اندازه گيري
با مقياسهاي زماني باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.