چگونه حالت عرفان حقيقي در انسان حاصل مي گردد ؟

0

چگونه حالت عرفان حقيقي در انسان حاصل مي گردد ؟ پيدا شدن حالت عرفاني حقيقي در انسان در اثر پيمودن كامل مراحل علم و عمل به وجود مي آيد بهر نسبت كه انسان در راه شناخت خداوند اصول و اعتقادات
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=چگونه حالت عرفان حقيقي در انسان حاصل مي
گردد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.