آيا درست است كه هر كس از ديدگاه خاص خود نظر مي دهد ؟

0

آيا درست است كه هر كس از ديدگاه خاص خود نظر مي دهد ؟ شناخت مراتب مختلفي دارد كه كساني در مراتب نازل شناخت هستند ، آناني كه در مرتبه عالي باشند درك نمي كنند به همين جهت كه رسول
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا درست است كه هر كس از ديدگاه خاص خود نظر
مي دهد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.