منظور از تصور و تصديق بديهي چيست ؟

0

منظور از تصور و تصديق بديهي چيست ؟ منظور از تصور بديهي اين است كه در شناخت آن نياز به تصور مفهوم ديگري نيست و منظور از تصديق بديهي اين است كه در تصديق به آن نياز به تصديق بديهي
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=منظور از تصور و تصديق بديهي چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.