حركت در بينش ماركسيستي و فلسفه اسلامي چه تفاوتي دارد ؟

0

حركت در بينش ماركسيستي و فلسفه اسلامي چه تفاوتي دارد ؟ حركت در بينش ماركسيستي با حركت در فلسفه الهي در يك نقطه اصولي تفاوت دارند و آن نقطه اين است كه در ماركسيسم تضاد دروني منشاء حركت است و
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حركت در بينش ماركسيستي و فلسفه اسلامي چه
تفاوتي دارد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.