تاثير محدود علت و معلول به چه معني است ؟

0

تاثير محدود علت و معلول به چه معني است ؟ منظور از جمله مورد سوال اين است كه علت كه در ايجاد معلول تاثير مي كند تاثير آن محدود است مثلاً حركت دست شما كه علت براي باز شدن در
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=تاثير محدود علت و معلول به چه معني است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.