هيوم اين اشكال را بر برهان نظم وارد ساخته است مبني بر اين كه فرضاً

0

هيوم اين اشكال را بر برهان نظم وارد ساخته است مبني بر اين كه فرضاً جهان ماده كامل ترين جهان ممكن باشد ، از كجا صانع جهان آن را از جاي ديگر كپيه نكرده باشد و يا خود به تدريج
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=هيوم اين اشكال را بر برهان نظم وارد ساخته
است مبني بر اين كه فرضاً

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.