نظريه ماده با وابسته بودن ماده به علت ، آيا تنافي دارد ؟

0

نظريه ماده با وابسته بودن ماده به علت ، آيا تنافي دارد ؟ نظريه بقاء ماده و جرم با وابسته بودن ماده در اصل وجود و تحول آن به علت هيچگونه تنافي و تضادي ندارد چرا كه اگر فرضاً ثابت
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=نظريه ماده با وابسته بودن ماده به علت ، آيا
تنافي دارد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.