برهان بر چند قسم است ؟

0

برهان بر چند قسم است ؟ برهان بر دو قسم است : برهان لمّي و آن برهاني است كه در آن از علّت پي به معلول برده مي شود و برهان انّي ، به برهاني گفته مي شود كه از
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=برهان بر چند قسم است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.