مناط حركت جوهري چيست ؟

0

مناط حركت جوهري چيست ؟ مناط حركت جوهري تدرج و داشتن امتداد زماني است و موجودات مجرد خارج از ظرف زمان و غيرقابل انطباق بر امتداد زماني مي باشند زيرا آنها فعليّت محض هستند حركت به معني خروج از قوه
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=مناط حركت جوهري چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.