دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان خدا كشته شود ، شهيد گفته

0

دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان خدا كشته شود ، شهيد گفته نمي شود چيست ؟ هر فرهنگي ، معيارها و قانون هاي خاصّ خود را دارد و واژه ها نيز بر همين اساس ، استعمال مي شوند
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=دليل اينكه اگر غيرمسلمان در نبرد با دشمنان
خدا كشته شود ، شهيد گفته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.