حكم نماز جماعت اگر ميان صفوف آن بستون حايل شده باشد ، چيست ؟

0

حكم نماز جماعت اگر ميان صفوف آن بستون حايل شده باشد ، چيست ؟ اگر ستون ها به قدري ضخيم باشد كه مانع ديدن شود ، كسي كه پشت ستون ايستاده از راست يا چپ به صف هاي قبلي اتصال
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز جماعت اگر ميان صفوف آن بستون حايل
شده باشد ، چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.