آيا نماز در محلّ زندگي خويشان كه وطن محسوب نمي شود ، شكسته است ؟

0

آيا نماز در محلّ زندگي خويشان كه وطن محسوب نمي شود ، شكسته است ؟ نماز در محلّي كه وطن نيست و قصد ده روز نيز نشده است ، شكسته است ، گرچه خويشان نزديك در آنجا سكونت داشته باشند
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا نماز در محلّ زندگي خويشان كه وطن محسوب
نمي شود ، شكسته است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.