اگر نمازگزار در ركعت دومّ به امام جماعت اقتدا كند ، آيا گفتن ذكر قنوت

0

اگر نمازگزار در ركعت دومّ به امام جماعت اقتدا كند ، آيا گفتن ذكر قنوت نيز بر او لازم است ؟ اگر در ركعت دوّم به امام جماعت اقتدا شود ، بايد تابع امام جماعت بود و قنوت را نيز
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر نمازگزار در ركعت دومّ به امام جماعت
اقتدا كند ، آيا گفتن ذكر قنوت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.