اگر ندانيم امام جماعت در حال خواندن چه نمازي است مي توانيم به او اقتدا

0

اگر ندانيم امام جماعت در حال خواندن چه نمازي است مي توانيم به او اقتدا كنيم ؟ اگر امام جماعت درحال خواندن هر يك از نمازهاي واجب يوميّه باشد ، اگر چه ندانيم كدام نماز يا كدام ركعت است ،
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر ندانيم امام جماعت در حال خواندن چه
نمازي است مي توانيم به او اقتدا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.