اگر نمازگزار در حال تشهّد امام به نماز برسد بايد چگونه اقتدا كند ؟

0

اگر نمازگزار در حال تشهّد امام به نماز برسد بايد چگونه اقتدا كند ؟ مي تواند همان جا براي درك ثواب نماز جماعت اقتدا كند و تكبير بگويد و بنشيند و پس از اين كه امام سلام داد بلند شود
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر نمازگزار در حال تشهّد امام به نماز
برسد بايد چگونه اقتدا كند ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.