در جائي كه وظيفه مأموم خواندن حمد است و به ركوع امام مي رسد خواندن

0

در جائي كه وظيفه مأموم خواندن حمد است و به ركوع امام مي رسد خواندن سوره چه حكمي دارد ؟ اگر مأموم اقتدا كرده و امام جماعت در حال خواندن تسبيحات اربعه است ولي وظيفه اش خواندن حمد است ،
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=در جائي كه وظيفه مأموم خواندن حمد است و به
ركوع امام مي رسد خواندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.