آيا راننده اي كه اگر براي نماز پياده شود جانش در خطر است مي تواند در

0

آيا راننده اي كه اگر براي نماز پياده شود جانش در خطر است مي تواند در حال رانندگي نماز بخواند ؟ اگر وقت نماز وسعت دارد ، بايد صبر كند تا در جاي امني پياده شود و نماز بخواند ،
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا راننده اي كه اگر براي نماز پياده شود
جانش در خطر است مي تواند در

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.