اگر امام جماعتي بعد از نماز بداند لباسش نجس بوده نماز او و نماز

0

اگر امام جماعتي بعد از نماز بداند لباسش نجس بوده نماز او و نماز مأمومان چه حكمي دارد ؟ نماز امام صحيح است و لازم نيست به مأمومان چيزي بگويد .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر امام جماعتي بعد از نماز بداند لباسش
نجس بوده نماز او و نماز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.