آيا مأموم قبل از گفتن : « قَدْقامت الصّلوة » مي تواند برخيزد ؟

0

آيا مأموم قبل از گفتن : « قَدْقامت الصّلوة » مي تواند برخيزد ؟ مستحب است مأموم با گفتن « قَدْقامت الصّلوة » از سوي امام جماعت برخيزد و اگر قبل از آن برخيزد ، اشكال ندارد .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا مأموم قبل از گفتن : « قَدْقامت الصّلوة
» مي تواند برخيزد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.