حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از امام سلام دهد ، چيست ؟

0

حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از امام سلام دهد ، چيست ؟ اگر مأموم سلام امام را بشنود ، يا بداند امام چه وقت سلام مي گويد ، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام سلام نگويد
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از امام سلام
دهد ، چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.