آيا مي توان به امام جماعتي كه از تلويزيون پخش مي شود اقتدا كرد ؟

0

آيا مي توان به امام جماعتي كه از تلويزيون پخش مي شود اقتدا كرد ؟ اقتدا به چنين امام جماعتي جايز نيست ؛ زيرا به اين فرض ، عنوان « جماعت » صدق نمي كند .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا مي توان به امام جماعتي كه از تلويزيون
پخش مي شود اقتدا كرد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.