نماز در قطب شمال و جنوب چه صورتي دارد ؟

0

نماز در قطب شمال و جنوب چه صورتي دارد ؟ درباره عبادت در قطب شمال و جنوب نظرهاي مختلفي ابراز شده است ؛ يكي از آنها را كه به واقع نزديك به نظر مي رسد ، نقل مي كنيم .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=نماز در قطب شمال و جنوب چه صورتي دارد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.