حكم نماز كسي كه از وطن خود اعراض كرده چيست ؟

0

حكم نماز كسي كه از وطن خود اعراض كرده چيست ؟ كسي كه از وطن خود اعراض كرده ، خانه اش را فروخته و در جاي ديگري وطن كرده است ، گرچه در وطن قبلي داراي زمين زراعي باشد ،
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز كسي كه از وطن خود اعراض كرده چيست
؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.