حكم نماز كسي كه از ابتداء به امام اقتدا كرده امّا به ركوع نرسيده چيست

0

حكم نماز كسي كه از ابتداء به امام اقتدا كرده امّا به ركوع نرسيده چيست ؟ نماز كسي كه از اوّل نماز به امام جماعت اقتدا كرده و در ركوع يا سجود به امام نرسيده است باطل نيست و بايد
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز كسي كه از ابتداء به امام اقتدا
كرده امّا به ركوع نرسيده چيست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.