حكم نماز مأموم اگر بداند نماز امام صحيح نبوده ، چيست ؟

0

حكم نماز مأموم اگر بداند نماز امام صحيح نبوده ، چيست ؟ اگر امام جماعت از نظر مأموم داراي شرايط لازم باشد و امام جماعت ، خود بفهمد نمازش به دليلي ( مثل بي وضو بودن ) درست نبوده ،
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز مأموم اگر بداند نماز امام صحيح
نبوده ، چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.