چه كساني مي توانند در صف اوّل نماز جماعت بايستند ؟

0

چه كساني مي توانند در صف اوّل نماز جماعت بايستند ؟ همه مي توانند در صف اوّل بايستند ، ولي – چنانكه در رساله ها آمده – مستحب است در صف جلو افراد باكمال و باتقوي بايستند .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=چه كساني مي توانند در صف اوّل نماز جماعت
بايستند ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.