آيا مي توان به امام مسافر اقتدا كرد ؟

0

آيا مي توان به امام مسافر اقتدا كرد ؟ مي توان به امام جماعت مسافر اقتدا كرد و در نمازهاي چهار ركعتي كه نماز امام شكسته است و بعد از تشهّدِ ركعت دوّم سلام مي دهد ، مي توان ركعت
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا مي توان به امام مسافر اقتدا كرد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.