حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از ركوع امام كه نما برسد ، چيست ؟

0

حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از ركوع امام كه نما برسد ، چيست ؟ اگر مأموم كه مي خواهد وارد نماز جماعت شود « اللَّه اكبر » گفت و امام سر از ركوع برداشت و ركوع امام را
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از ركوع امام
كه نما برسد ، چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.