آيا امام جماعت بايد قصد امامت بكند ؟

0

آيا امام جماعت بايد قصد امامت بكند ؟ لازم نيست امام قصد امامت كند ، اگر امام قصد فرادا كند و مأموم بداند امام به قصد فرادا نماز مي خواند ، اقتدا به او صحيح است .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا امام جماعت بايد قصد امامت بكند ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.