آيا شخصي كه در بازگشت از سفر به وطنش نرسيده است مي تواند نمازش را كامل

0

آيا شخصي كه در بازگشت از سفر به وطنش نرسيده است مي تواند نمازش را كامل بخواند ؟ اگر مسافري در بازگشت از سفر ، به جايي برسد كه عرفاً بگويند به وطن و به جايي كه جزء مزارع شهر
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا شخصي كه در بازگشت از سفر به وطنش نرسيده
است مي تواند نمازش را كامل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.