آيا امام جماعت مي تواند بيش از يك جماعت يك نماز بخواند ؟

0

آيا امام جماعت مي تواند بيش از يك جماعت يك نماز بخواند ؟ به نظر حضرت امام ( رحمه الله ) ، امام جماعت مي تواند در جاي ديگر هم امام جماعت شود و نماز خود را با جماعت دوباره
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا امام جماعت مي تواند بيش از يك جماعت يك
نماز بخواند ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.