حكم نماز مسافر در صورتي كه فراموش كند در سفر است و نماز را تمام بخواند

0

حكم نماز مسافر در صورتي كه فراموش كند در سفر است و نماز را تمام بخواند چه حكمي دارد ؟ كسي كه فراموش كند در سفر نمازش شكسته است و نماز را تمام بخواند ، اگر در وقت به ياد
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز مسافر در صورتي كه فراموش كند در
سفر است و نماز را تمام بخواند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.