اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد نمازش به علّتي باطل بوده آيا واجب است

0

اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد نمازش به علّتي باطل بوده آيا واجب است مأمومان را آگاه كند ؟ نماز مأمومان صحيح است و آگاه كردن آنان واجب نيست .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر امام جماعت بعد از نماز بفهمد نمازش به
علّتي باطل بوده آيا واجب است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.