آيا مي توان به فردي كه قبلاً عادل نبوده است ، اقتدا كرد ؟

0

آيا مي توان به فردي كه قبلاً عادل نبوده است ، اقتدا كرد ؟ نمي توان به كسي كه مي دانيم قبلاً عادل نبوده است اقتدا كرد ، ولي لازم نيست مردم را از اين موضوع آگاه كرد .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا مي توان به فردي كه قبلاً عادل نبوده است
، اقتدا كرد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.